Forside

Begivenheder i Køge

1783   5 Tranelamper gadebelysning
1807   Træskoslaget
1830   Byen får sin første avis ”Fama”
1836   Oprettes Sparekassen for Kjøge og Omegn
1850  18 købmænd samt 18 høkere og småhandlende. 1824   Torvet belagt med brosten
1867   Køge Gasværk
1869   Statue på torvet Frederik den 7
1871   Jernbanen til Roskilde
1879   Jernbanen til Østsjælland
1884   Danmarks første provinscentral
1891   Elværket

1870 nævnes, at byen havde 229 håndværkere og 37 værtshusholdere og traktører.
der boede 3.097 mennesker i ca. 640 huse og gårde.
Da der ikke blev bygget nye huse, måtte indbyggerne klumpe sig mere og mere sammen.

Dårlige tider i år 1800 - 1850

1802 Købmand Franck Parentz Joelsen fallit
1805 Købmand Ole Nielsen Ostenfeldt fallit
1806 Købmand Jens Boserup fallit
1817 Købmand Jørgen Boysen fallit
1833 Købmand Niels Bigums fallit
1842 Købmand Braat fallit

Begivenheder 1600
1612 Hekse processen i Køge
1624 Christian 4, grundlægger postvæsen
1630 Den første kartoffel
1658 Freden i Roskilde
1677 Slaget i Køge Bugt
1679 Afslutning af Den Skånske Krig
1696 Heksen Anne Palles henrettes på Falster

Begivenheder 1700
1700 Den gregorianske kalender indføres
1711 Den Sorte død Pesten
1720 Aflutning af Den Store Nordiske Krig
1733 Stavnsbåndet indføres
1739 Skolegang på landet
1769 Folketælling
1773 Brændevinsbrænding på landet forbydes
1788 Stavnsbåndet ophæves
1792 Handel med negerslaver forbydes


Begivenheder 1800
1807 Kaffe sælges i København
1813 Rigsbanken
1814 Tvungen skolegang
1843 Tivoli åbnes
1851 Det første frimærke 6 skilling
1871 Jernbane Køge-Roskilde
1879 Østbanen