Retur

Historisk overblik

 793-1085 Vikingetogter
 
ca. 800-1100 Vikingeskibe
 
ca. 860-1200  Islandske sagaer
 
ca. 900-  Den Katolske Kirke
 
ca. 900-  Jul
 
ca. 965  Jellingstenen
 
980-995  Trelleborgene
 
ca. 1085-1536  Klosterliv
 
ca. 1175  Roskilde Domkirke
 
1184-1219  Korstogene til Estland
 
ca. 1200  Hammershus
 
ca. 1250-1669
  Hansestæderne
 
1241-1683  Jyske Lov
 
1365  Gåsetårnet
 
1397-1532  Kalmarunionen
 
ca. 1400-1850  Fæstesystemet
 
ca. 1429-1857
  Øresundstolden
 
1468-1849
  Stænderforsamlinger
 
1520  Blodbadet i Stockholm
 
1534-1536  Grevens Fejde
 
1536  Reformationen
 
1563-1570  Den Nordiske Syvårskrig
 
1611-1613  Kalmarkrigen
 
1625-1629  Kejserkrigen
 
ca. 1630-1750  Barok
 
1643-1645  Torstenssonkrigen
 
1657-1660  Karl Gustav-krigene
 
1660  Statskuppet 1660
 
1660-1849
  Enevælden og trykkefriheden
 
1675-1679  Skånske Krig
 
1700-tallet  Pirater og danske slaver
 
1700-1720  Den Store Nordiske Krig
 
ca. 1730-1780  Rokoko
 
1750-1814  Landboreformerne
 
1773-1864  Helstaten
 
1792-1803  Ophævelse af slavehandlen
 
1801  Slaget på Reden
 
1801-1814  Englandskrigene
 
1807  Københavns bombardement
 
1844-  Højskolebevægelsen
 
1848-1850  Treårskrigen
 
1849-  Folkekirken
 
1849-  Folketinget
 
1849  Grundloven 1849
 
1849-1953  Landstinget
 
1849-1915  Højre
 
ca. 1860-1950  Andelsbevægelsen
 
1864  Krigen 1864
 
1870-  Venstre
 
1870-1901  Forfatningskampen
 
ca. 1870-1914  Industrialiseringen
 
1871-  Arbejderbevægelsen
 
1871-  Socialdemokratiet
 
1871-  Kvindebevægelsen
 
1872  Slaget på Fælleden
 
1901  Systemskiftet 1901
 
1905-  Det Radikale Venstre
 
1914-1918  1. Verdenskrig og Sønderjylland
 
1915  Kvinders valgret