Forside


Pantsat

ca år 1300

Erik Menved forærede senere flere sjællandske områder som pant, bl.a. Stevns- og Bjæverskov Herreder samt Møn, til fyrst Wizlav af Rügen der havde pantet indtil 1315

1397

Dronning Magrete pantsætter køge og Voldborg Herred til kapitlet i Roskilde for 3000 Engelske Nobeler. Den 11 oktober overdrog Kapitlet pantet til Bispen. I November opholder Dronningen og den unge Kong Erik (af Pommeren) sig i Køge og Roskildebispen Peder udsteder en kvittering så hun fik Køge tilbage.

Danmarks Riges Breve

13 april 1405 Helsingborg Abbed Niels og klostersamfundet i Sorø kvitterer dronning Margrete for 500 lødige mark,
for hvilke byen Køge fordum var pantsat til klostret.
Vi abbed Niels og hele konventet i Sorø kloster på Sjælland bekender med dette vort åbne brev,
at den mægtige fyrstinde, vor nådige frue, dronning Margrete, nu har fyldestgjort os fuldstændigt, så ar vi er vel tilfredse, for Køge, hvor købstaden nu ligger, som for 500 lødige mark var pantsat vort kloster,

1522 Købmand Frants Rogel og Købmand Mogens Madsen  Køge låner Kongen 500 Mark til Krigsførelse.