Forside

Vognægtskat

Skatter

 

ca. 1429-1857  Øresundstolden


Brudeskat - 1588 Frederik d. II udskrev en "Brudeskat" i anledning af hans datter Prinsesse Annas bryllup med James d. VI af Skotland. Køges andel blev fastsat til 1.000 daler, Ringsteds andel til 100 daler.

Skat til kongen - 1536 Køge blev blandt købstæderne på Sjælland takseret højest, menlig til 8.000 Gylden, mens Roskilde og Næstved belv sat til 6.000 og Vordingborg til 2.000 Gylden.

Sundtoldens økonomiske betydning for Christian 4

Sundtoldens økonomiske betydning for Christian 4 Sundtolden er også i Christian 4’s tid et betydeligt aktiv.
1602 giver sundtolden således 142.000 rd. og anden told 59.000 rd., hvilket betyder at 49% af rigets indtægter udgøres af toldindtægter.
1628 dykker sundtolden til under 100.000 rd., men stiger i midten af 1630’erne til godt 200.000 rd.
Toldforhøjelserne 1638 kombineret med en mere effektiv visitation og en i 1639 stærkt stigende trafik får indtægterne til at kulminere i 1639 med 621.000 rd.
I det sidste fredsår 1642 udgør sundtolden 408.000 rd., anden told ca. 418.000 rd., dvs. ligesom i 1602 tilsammen 49% af rigets indtægter.


Toldafgifter

Skibstolden, en afgift per skib, var eneste told fra 1429. Den bortfaldt ved freden i 1645.
Skriverpenge til tolderen blev indført 1444 og fortsatte efter 1645.
Vintold blev fastsat i 1472 som 1/30 af vin lastens værdi og overlevede uændret freden i 1645.
Toldsalt  blev indført 1475.
Saltskibe skulle aflevere 6 tønder salt, som blev modregnet med 2 gylden. Den bortfaldt i 1645.
Tøndepenge blev indført 1519 som bidrag til fyrtønder. Den blev afskaffet i 1645.
Kobbertolden blev oprettet i 1537, men blev i 1567 afløst af lastetolden.

Fyrpenge indførtes 1562 bl.a. for at finansiere opførelsen af Danmarks første fyrtårn på Kullen
Afgiften blev afskaffet i 1645, men blev af hensyn til sikkerheden til søs genindført 1647.
Lastetolden, indført 1567, var fastsat efter varens værdi og udgjorde den overvejende del af tolden.
Lastetolden overlevede freden i 1645 med reducerede takster.
Defensionstold  blev opkrævet fra 1627 til 1645.
Lygtepenge til fyrlygter blev opkrævet fra 1635 til 1645.
Salpetertold blev indført i 1635 som en 1% ekstratold udover lastetolden for samme vare. Efter en stærk stigning i 1639 blev den afskaffet i 1641

Toldafgifter i Kjøge

Indførsel:

1869     50 Tønder Salt,

             121000 Kubikfod trælast,

             3827000 pund jernbaneskinner,

             97000 pund jernholte,

             manufaktur og vegetabilske stoffer 5370 pund,

             uld 5800 pund,

             Tobaksblade 45200 pund,

             andre metalvarer 12500 pund  

1868     200 Tønder Salt,

             125000 Kubikfod trælast,

             1070 pund jern 
,
1855     1651 Tønder Salt,

             240000 Kubikfod trælast,

             64000 pund jern

Udførsel

1869       61000 tønder Korn, klude 100000 pund, kreturben 409000 pund.

1868       50000 tønder Korn

1855       127000 tønder Korn

Told og skibsafgifter inkl krigsskat

1869        20332 Rd, brændevinsafgift 21553 Rd

1868        21310 Rd, brændevinsafgift 21480 Rd

1855        36750 Rd 

 

 

Tolder i  Køge

Folketællinger i 1801

Samtlige personer i husstanden

Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, Nordre side nr. 173, 39, FT-1801, b8110

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Georg Benjamin Bartholdy

55

Gift

Husbonde

Told og Consumtions Inspecteur

Bolethe Petronelle Christine Frick

31

Gift

Hans Kone

Thomas Schatt

8

Hendes Søn af 1. ægteskab

?? Bartholdy

3

Begges Børn

Barbare Jacobine Bartholdy

1

Begges Børn

Bollete Christine Acleberg

88

Enke

Raadmand og Tolder Schatts Enke

Else Cathrine Oline Schatt

18

Ugift

Begges Sted Datter

Niels Bertelsen

62

Enkemand

Logerende

Været Lakai hos Dronning Sophia Magdalene med Pension 120 Rdl. aarlig

Birgithe Nielsdatter

23

Ugift

Tienestefolk

Stuepige

Christiane Pedersdatter

26

Ugift

Tienestefolk

Kockepige

Ane Christiane Frid.Datter ??

17

Ugift

Tienestefolk

Barnepige

Toldregnskab


toldr

Øresund set fra nord