Forside

De Kjøge Høns

H C Andersens brev

.............................................................

Køge Høns

Udtrykket er meget gammelt og kan tolkes på forskellig måde.

”Ridderen måtte se, hvordan i sne, de Kjøge høns danser” (1729)

”Man må være en Stadens borger (Københavner) for at kunne dingle i galgen og komme så højt, at man kan se Kjøge og de Kjøge høns.” (H.C. Andersen)

„Kareten kom lige tværs over Kjøge Bugt og var så højt i luften, at den allerede på en mils afstand kunne se Kjøge høns” (Heiberg)

Disse udtryk hentyder til at komme så højt til vejrs, at man kan se ud over det flade landskab helt til Køge. Køge hønsene var så de møller, som stod nord for Køge, hvor man kunne se de hvide møllesejl flakse rundt.

En sproghistorisk tolkning mener, at Køge = kaje dvs. kæbe. Ligesom ”Kajetrækker” indenfor boksning og ”holde kaje” = holde mund.
Køge høns – eller kaje høns – var således en noget brutal leg, hvor man løftede en person eller et barn op ved kæben eller halsen.

…han kom helt op i luften, ligesom da han var mindre, og en stærk man viste ham ”Kjøge Høns”.

Kilde: Køge Museum

........................................................