køge kirke

 

Kildemateriale: Internettet, Køge Lokal Arkiv, Køge Museum, Holbæk Museum, Roskilde Byarkiv,Landsarkivet, Dansk Arkiv Database, Folketællinger,wikipedia, Den digitale byport, Riksarkivet Norge,Vognægtregnskaber, Netleksikon, Ringkøbing-Skjern Museum, Dansk-Skåns Tidsskrift, Danmarks Rigets Breve, Fynhistorie,Aabne samlinger, Katolsk, Byhistorie, Historie online, Køge Bys Historie bind 1 -2. Kjøge Mini By.Danmarks Vej og Bromuseum.Køge Kirke. Stevns Lokalhistoriske Arkiv Told og Skat, mfl. Kulturarvsstyrelsen
Ophavsret :Gældende regler for ophavsret er iagttaget, og der er indgået aftaler med en række udgivere, hvori indberetningerne har været trykt før.
Hvis jeg på nogen måde har overtrådt disse, er det sket uforvarende, og evt. fejl vil blive rettet. Kontakt mail: ove@nordhild.eu

Ove Nordhild Olsen - mail: ove@nordhild.eu