Headlines:

 

 

 
 
Historisk Overblik 
 

1134 Betaling for dåb og begravelser, tiende afgift

 
1202 Valdemar 2 sejr 
1241 Erik den 4 Plovpenning
1242 Roskilde bispen må flygte
1250 Abel
1252 Christoffer den 1
1259 Erik Klipping
1259 Fyrst Jaromaa og Hertug Abelsøn indtager sjælland og københavn
1261 Kongen tages til fange Hamburg
1264 Erik Klipping bliver kronet til konge
1264 Ærkebiskop Jacob Erlander bandlyser de bisper der har deltaget i kroningen
1286 Erik Menved
1288 Kjøge får sine Købstadsrettigheder den 4 juli
1293 Byens indbygger får privilegium til at lade deres dyr græsse syd for åen (Vallø) problemer
 
1300 Køge Kirke 18*9 m
1325 Køge Kirke opført i 4 stokkeværk
1343 Holstenerne afbrænder byen undtagen kirken
 
1400 Køge Kirke ekstra bygning mod nørregade
1411 De første bolværker ved den nuværende bliver nævnt
1422 Kong Erik den7  dikterer at håndværkere og embedsmænd skal ernære sig af deres fag.
1450 Køge kirke sidebygninger 
1450 Landspring, ulovlige havne  
1472 Kong Christian den 1 forbyder bønderne på Sjælland at drive købmandsskab og håndværk
1477 Kongens privilegium til København overføres til Køge, kraftig skærpelse af kampen mod ulovlig handel
1484 Klosteret i Vestergade
 
1516 Kong Christian den 2 forbyder bønderne på Sjælland Falster og Møn at sejle til Tyskland med eget skib og varer Der må kun afholdes markeder i Roskilde og Ringsted, håndværkere må ikke drive købmandskab
1527 Det lille hus i kirkestræde
1528 Køge og Roskilde får eneret til at afholde markeder på sjælland
1532 Klosteret i Vestergade overgår til hospital
1534 Grev Christoffer af Oldenburg
1535 Feltherre Johan Rantzau
1552 Køge Rådhus 1562
         Kongelig skrivelse Frantz Brockenhus der bruges handel og landkøb af fremmede i Faxe og Stevns herreder befales det ham at passe på
1575 Åbent brev til provster, præster og bønder om at stald- eller græsokser kun må sælges på markeder i købstæder
1585 Jesper Brockman født i Køge
1596 Køge magistrat indskærper at borgerne ikke må købe varer udenfor købstaden
 
1612 Hekse processen i Køge  (1608-1615)
1613 Døbefonden Køge Kirke  (huskors)
1617 Borgmester Mads Ravn
1633 Storbrand 10% af byens huse
1637 Stenbroen 
1639 Bystyret beslutter at enhver der køber ulovligt, skulle sættes i halsjernet
1646 Køge Apotek
1657 Kong Karl Gustav
1658 Køge bliver besat af svenske styrker
1658 Roskilde Freden
1660 Svenskekrigen
1660 Fæstningsværker i Køge
1672 Kjøges indbyggertal reduceres til 1634 personer heraf 309 skatteydere
1677 Søslag i Køge Bugt Admiral Niels Juul
1679 Afslutning af den Skånske krig
1681 indførtes to mile læbælter til at beskytte købstæderne, alle kroer der ligger inden for to mil skal købe øl i købstaden
1689 Kroer på landet der ikke er privilegeret forbydes og skal afskaffes
1692 Proprietærer må ikke købe korn på landet for at sælge det videre
 
1710 Slaget om Køge Bugt
1711 Den sorte død pesten Kong Frederik den IV beordre at broporten skal holdes åbent om natten
1720 Afslutning af den Store Nordiske Krig
1734 Forbud mod utilladelig krohold på landet
1735 Tilladelse til at undersøge om der handles uden for bygrænsen med salt, tjære og tobak indenfor to mile grænsen 1743 Carl Wilder etablerer et værft
1770 Kgl. Postgård oprettet i Norske Løve
1773 Købstæderne får monopol på brændevinsbrænding
1783 5 Tranelamper (gasbelysning)
1787: Det blev ved lov forbudt godsejere og forvaltere på egen hånd at straffe bønderne med træhest.
1794 Køge Kirke omlægning af taget
1799 Kagen på torvet fjernes
 
1801 Indbyggertallet falder til 1527 personer (193 personer er tilknyttet skomager brancen) 
1807 Træskoslaget Udbygningen af nordre mole er færdig
1808 Køge Borgerskole(brockmands) oprettes med 68 elever 1815 Det tillades bryggerier på landet at indføre og afsætte Øl i København og i andre købstæder
1816 "Bosniakkerne" opløses
1824 Torvet belagt med brosten
1827 Tårnur Køge Kirke,  Danmarks største bygget til Vor Frue Kirke
1836 H C Andersen overnatter på Norske Løve
1847 Toldboden Havnen
1850 I Køge er der 18 købmænd samt 18 høkere og småhandlende
1851 Køge og omegns Nyheds og Arvertissementstidende
1856 Køge Børneasyl indviet
1857 Forsikringsselskabernes branftaksationer gennemføres (1857-1867)
1859 Tøxens skole indviet Højere betalingsborgerskole
1863 Matrikelkort over alle Køges bygninger (grundmateriale for Køge Mini By)
1865 Slave ophør USA
        ildebrand på torvet nr 9
1866 Husdyrsoptælling var der 129 heste,239 kraturer,33 får, 288 svin, høns
1867 Køge gasværk    Det kommunale brandværn fik en ny brandsprøjte
1869 Statuen på torvet Frederik den 7
1870 Jernbane til Roskilde/Næstved Byen har nu 229 håndværkere 37 værtshusholdere og traktører der boede 3097 mennesker i ca 640 huse
1872 Stormflod i Køge (3,6m over daglig vande) Havnen anskaffer sig en dampmuddermaskine N.F.S Gruntvig begraves på Clarras kirkegård
1877 Offentlige baller i Køge
1879 Østsjællands jernbane indviet med deltagelse af Christian den 9
1880 Frøkerne Ferslevs Pigeskole etableres i kirkestrædet
1882 Køge bryghus bliver solgt Vestergade
1884 Danmarks første provinscentral Nørregade 8 Teaterbygningen indviet
1890 Toldkrydser nr 27, indsættes (1890-1955)
1891 Elværket Urmager Jens Hansen
1892 Vandværket ved Blegdammen og vandtårnet ved Norske Løve opført
1898 Første cykel stjerneløb fra Køge 35,5 km

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use